ninpo main

שיטות לחימה יפניות מסורתיות

גנבוקאן נינפו בוגיי - קוקוסאי ג'וג'וטסו רנמיי

Genbukan Ninpo Bugei Kokusai Jujutsu Renmei

כיצד מצטרפים

מי שמעוניין להצטרף ללימודי נינפו בוגיי בארגון הגנבוקאן
צריך לפעול על פי ההנחיות הבאות

ליצור קשר עם מדריך מוסמך - נימרוד אציל
או עם בית ספר לאמנויות לחימה "נמר דרקון" בכפר סבא
ניתן לשלוח מייל לבירורים
info@ninpo.org.il

ניתן להתאמן חודש ראשון כחודש ניסיון
שלאחריו יש להצטרף באופן רשמי לארגון הגנבוקאן


למלא טופס הצטרפות בשני עותקים ולצרף שתי תמונות פספורט
לפתיחת טופס ההצטרפות נדרשת תוכנת אקרובט של אדובי, אם היא אינה ברשותכם ניתן להשיגה כאן*

לשלם דמי חבר לשנה ובכל שנה נוספת
בסך כ-3000 ין יפני לארגון הגנבוקאן ביפן

בנוסף לדמי החבר ידרש תשלום חד פעמי בסך כ-3000 ין יפני עבור
תעודת חבר, ספר תרגילים (נינפו טאיג'וטסו) וסמל לבגד

כמו כן ידרשו דמי טיפול ומשלוח מיפן

את שער ההמרה בין ין יפני לשקל חדש ניתן למצוא כאן*