תכני הלימוד

תכני הלימוד בארגון הנינפו העולמי נחלקים לשני חלקים החופפים בחלקם. 18 כישורי הלחימה של לוחמים סמוראים ו-18 כישורי לחימה לא קונבנציונליים ללחימה מיוחדת שהיו בשימוש לוחמי הנינג'ה

Bugei Juhappan - כישורי הלחימה של הסמוראים


1. Jujutsu – ידיים ריקות
2. Jo Jutsu – מקל 120 ס"מ
3. Bo Jutsu – מקל ארוך
4. Ken Jutsu – טכניקות חרב
5. Batto Jutsu – טכניקות שליפה
6. Naginata Jutsu – טכניקות נגינטה
7. So Jutsu – טכניקות חנית
8. Kusari Fundo Jutsu – שרשרת עם משקולת
9. Kusari Gama Jutsu – טכניקות קוסריגאמה
10. Suiren – שחייה
11. Ba Jutsu – רכיבה על סוסים
12. Kyu Jutsu – קשתות
13. Yoroi Kumiuchi – לחימה בשריון
14. Habaku Jutsu – חבלים
15. Jutte Jutsu – ג'וטה
16. Tessan Jutsu – מניפת ברזל
17. Shuriken Jutsu – להבי הטלה
18. Heiho – אסטרטגיית לחימה

Ninja Juhakkei - כישורי הלחימה המיוחדים של הנינג'ה


1. Seishin Teki Kyoyo - זיקוק רוחני
2. Tai Jutsu - לחימה בידיים ריקות
3. Ken Jutsu - טכניקות חרב
4. Bo Jutsu - מקל ארוך
5. Shuriken Jutsu - להבי הטלה
6. Yari Jutsu - טכניקות חנית
7. Naginata Jutsu - טכניקות נגינטה
8. Kusarigama Jutsu - טכניקות קוסריגמה
9. Kayaku Jutsu - טכניקות אש וחומרי חבלה
10. Henso Jutsu - טכניקות הסוואה והתחזות
11. Shinobi Iri - שיטות התגנבות וכניסה שקטה
12. Ba Jutsu - רכיבה על סוסים
13. Sui Ren - אימוני מים
14. Bo Ryaku - אסטרטגיה ותכסיסנות
15. Cho Ho - ריגול
16. Inton Jutsu - טכניקות בריחה והסתתרות
17. Ten Mon - ניתוח וחיזוי מזג האויר
18. Chi Mon - גאוגרפיה