הפדרציה הבינלאומית לקובודו שיסנקאן


Shisenkan International Kobudo Federation

Japanese Martial Traditions מסורות לחימה יפניות
Seizan Dojo סייזאן דוג'ו

Image

About

Shisenkan, the Hall of the Mystic Warrior. bunbu-no-michi The way of the brush and the sword

The logo of shisenkan The kanji shi and sen.

Kancho

Image
Roy Ron ראש הארגון קאנצ'ו רועי רון.

Dojo Cho

Image
Nimrod Atzil מדריך ראשי נימרוד אציל.

Asisstent Instructor

Image
Arad Sadeh עוזר מדריך ערד שדה.

Contact Us

For more information please contact us or follow us on social media